مطالب مقدماتی

مطالب مقدماتی یادگیری زبان فرانسه، مطالبی است که یادگیری آنها برای تمام زبان آموزان لازم و مهم است. لذا تمرین و تکرار آنها اولین وظیفه هر زبان آموز می باشد.

آموزش اعداد صفر تا نه به زبان فرانسه رایگان
(0 vote)

آموزش اعداد صفر تا نه به زبان فرانسه

23/07/2020 / No Comments

آموزش اعداد صفر تا نه در این درس با چگونگی تلفظ و نوشتن اعداد صفر تا نه در زبان فرانسه آشنا می شویم: 0 = صفر = zéro 1 = یک = un 2 = دو = deux 3 = سه = trois 4 = چهار = quatre 5 = پنج = cinq 6 =…

 • Teacher admin
 • (0 vote)
 • 100 Students
رایگان
admin
آموزش رنگ ها به زبان فرانسه رایگان
(0 vote)

آموزش رنگ ها به زبان فرانسه

22/07/2020 / No Comments

آموزش رنگ ها به زبان فرانسه در این درس با نحوه تلفظ و نوشتن رنگ ها به زبان فرانسه آشنا می شویم: زرد = jaune قرمز = rouge سبز = vert آبی = bleu بنفش = violet نارنجی = orange صورتی = rose قهوه ای = marron خاکستری = gris سفید = blanc سیاه =…

 • Teacher admin
 • (0 vote)
 • 100 Students
رایگان
admin
آموزش الفبای زبان فرانسه با ذکر مثال (قسمت اول) رایگان
(0 vote)

آموزش الفبای زبان فرانسه با ذکر مثال (قسمت اول)

21/07/2020 / No Comments

آموزش الفبای زبان فرانسه با ذکر مثال (قسمت اول) در این درس نحوه تلفظ و نوشتن الفبای زبان فرانسه (از حرف A تا حرف N) را با ذکر مثال یاد می گیریم: مثل = comme A comme Avion B comme Bateau C comme Coeur D comme Dent E comme Éléphant F comme Fromage G comme…

 • Teacher admin
 • (0 vote)
 • 100 Students
رایگان
admin
آموزش الفبای زبان فرانسه با ذکر مثال (قسمت دوم) رایگان
(0 vote)

آموزش الفبای زبان فرانسه با ذکر مثال (قسمت دوم)

20/07/2020 / No Comments

آموزش الفبای زبان فرانسه با ذکر مثال (قسمت دوم) در این درس چگونگی تلفظ و نوشتن الفبای زبان فرانسه (از حرف O تا حرف Z) را با ذکر مثال فرا می گیریم: مثل = comme O comme Oiseau P comme Pomme Q comme Quille R comme Reine S comme Soleil T comme Table U comme…

 • Teacher admin
 • (0 vote)
 • 97 Students
رایگان
admin
آموزش الفبای زبان فرانسه رایگان
(0 vote)

آموزش الفبای زبان فرانسه

17/07/2020 / No Comments

آموزش الفبای زبان فرانسه در این درس با چگونه تلفظ کردن و نوشتن الفبای زبان فرانسه (حروف کوچک و بزرگ) آشنا می شویم: A , a B , b C , c D , d E , e F , f G , g H , h I , i J , j K ,…

 • Teacher admin
 • (0 vote)
 • 100 Students
رایگان
admin